Algemene Voorwaarden

Alle rechten, verplichtingen, bijzonderheden, bestellingen en overeenkomsten die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, en onder deze voorwaarde, zijn van toepassing onder Nederlands recht en jurisdictie. Bij vertaling of uitleg van de inhoud van de website van Archive Store blijft de Nederlandse versie van de tekst op deze website en deze Algemene Voorwaarden bepalend.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Archive Store en de consument, waarbij Archive Store deze voorwaarden zal toepassen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien artikelen bij Archive Store worden besteld, aanvaardt de koper automatisch de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen Archive Store en de consument, waarbij Archive Store deze voorwaarden zal toepassen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien artikelen bij Archive Store worden besteld, aanvaardt de koper automatisch de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


2. Bestellingen

Zodra een bestelling is geplaatst,
de consument ontvangt direct een e-mail ter bevestiging van de details van de bestelling en de totale kosten die aan de bestelling verbonden zijn. Alle bestellingen worden binnen één werkdag na ontvangst van de betaling door de consument verzonden. Bestellingen vóór 15.00 uur geplaatst. zal dezelfde dag vertrekken. In geval van een technische storing, die valt onder de categorie van omstandigheden waarover Archive Store geen controle heeft, wordt een bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. Archive Store bewaart de
consument naar behoren op de hoogte worden gesteld van de status van de bestelling. Wij streven ernaar om onze website (www.thearchivestore.com) zo actueel mogelijk te houden. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat een bepaald product niet meer leverbaar is, in dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de consument. Een product moet binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bij de consument worden afgeleverd. Indien Archive Store hier niet aan voldoet, mag de consument de bestelovereenkomst onmiddellijk verbreken. Dit is echter niet mogelijk indien betrokken partijen vooraf een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.


3. Prijzen en betaling

Alle prijzen aangegeven op de Archive Store website zijn in euro’s en inclusief BTW. Consumenten kunnen op veel verschillende manieren elektronisch betalen aan Archive Store. De verschillende betaalmethoden worden op de website aangegeven onder de titel “Betaling”. Verzending van de bestelling vindt plaats zodra Archive Store de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Archive Store zal de verzendkosten toevoegen aan de factuur van de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten vindt u onder de titel: “Verzending”.

4. Levering

De levertijd is indicatief en derhalve niet gegarandeerd. De uiteindelijke levertijd zal echter niet meer bedragen dan één week van de aangegeven levertijd, behoudens gevallen van ‘overmacht’. De bestelling wordt binnen één werkdag na ontvangst van de betaling verwerkt en verzonden. Archive Store kan niet aansprakelijk worden gesteld als de post de bestelling niet op tijd bij de consument kan bezorgen.5. Eigendomsoverdracht

De eigendom van goederen gaat pas over nadat aan de daaraan verbonden verplichtingen van de koper is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht, dat wil zeggen op het moment van levering van de artikelen, gaat de productaansprakelijkheid over op de koper.


6. Geld-terug-garantie

Indien de consument, om welke reden dan ook, het artikel niet wenst te behouden, heeft de consument het recht daartoe
stuur het artikel binnen veertien werkdagen na ontvangst van het artikel terug naar Archive Store. De consument dient Archive Store eerst schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen en dient alle verdere door Archive Store gestelde retourvoorwaarden en instructies op te volgen. Deze garantie geldt niet als het artikel beschadigd is, of als de consument heeft geprobeerd het artikel op enigerlei wijze aan te passen of te veranderen. Retourartikelen worden alleen geaccepteerd als deze in de originele, onbeschadigde verpakking worden verzonden en de labels nog aan de goederen zijn bevestigd. Bovendien komen de verzendkosten van de geretourneerde goederen volledig voor rekening van de consument. In geen geval vergoedt Archive Store de verzendkosten van geretourneerde goederen. Indien de retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd, zal Archive Store het geretourneerde artikel(en) binnen dertig dagen na ontvangst aan de consument terugbetalen. Als een betaling met een creditcard wordt voltooid, worden de terugbetalingen automatisch toegepast op de creditcard die de klant op het moment van aankoop heeft gebruikt.

7. Vragen/klachten

Bij vragen of klachten over één van onze producten of procedures kunt u ons dit per e-mail laten weten (service@archive-store.nl). U ontvangt binnen drie werkdagen antwoord.

8. Privacy

Archive Store vindt het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van de consument met de grootst mogelijke zorg en veiligheid wordt behandeld. Archive Store zal de persoonlijke gegevens van de consument niet aan derden verstrekken, behalve wanneer deze gegevens nodig zijn voor de bezorging van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft Archive Store de naam, het factuur- en afleveradres en de betaalgegevens van de consument nodig zodat een bestelling kan worden verwerkt. De betaalgegevens worden uitsluitend gebruikt om het betaalproces af te ronden. Voor statistische doeleinden worden gegevens van websitebezoeken bijgehouden. Informatie over het aantal bezoekers en de bezoekersfrequentie van onze website zullen worden gebruikt voor intern onderzoek en websiteverbetering. Deze algemene informatie is echter anoniem en kan dat niet
herleidbaar zijn tot de individuele bezoeker.

9. Aansprakelijkheid

Alle artikelen in het assortiment van Archive Store zijn met de grootste zorg geproduceerd. Archiefwinkel
kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, in welke vorm dan ook, fysiek, materieel of immaterieel, die kan ontstaan door het niet goed functioneren of verkeerd gebruiken van de door Archive Store verkochte artikelen en/of het ongedaan raken van materialen of accessoires. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Archive Store kan echter de mogelijkheid van fouten of onvolledigheden in de informatie op deze website niet uitsluiten. Archive Store kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Archive Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele type- of drukfouten die een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen communiceren. In dat geval zal Archive Store de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen. De werkelijke kleur van de producten kan afwijken van de kleuren die op de computerschermen worden weergegeven. Archive Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen als gevolg van de kwaliteit van de computerschermen. Bepaalde links op de website kunnen toegang geven tot websites en informatie die door derden worden geëxploiteerd en onderhouden. Archive Store heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

10. Overmacht

Ondanks eventuele andere gevestigde wettelijke rechten, heeft Archive Store in geval van overmacht het recht naar eigen keuze
Bij overmacht uw bestelling, dan wel de koopovereenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst annuleren, door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Cliënt heeft geen recht op enige schadevergoeding, tenzij dit gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Auteursrecht

Alle informatie op de website van Archive Store is auteursrechtelijk beschermd. Het is illegaal om informatie van de website van Archive Store te kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen. Bezoekers en gebruikers van de website van Archive Store kunnen geen rechten doen gelden met betrekking tot de informatie op de website. Geen enkele tekst of afbeelding van de websites van Archive Store mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of publiekelijk worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

Aanvaarding van Algemene Voorwaarden

Alle websitegebruikers zijn verplicht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met alle bovenstaande Algemene Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij Archive Store gaat de consument automatisch akkoord met al onze Algemene Voorwaarden. De klantgegevens van Archive Store worden automatisch opgeslagen in onze klantenlijst

Vragen over onze Algemene Voorwaarden?

Neem contact op met ons klantenservice via email. Stuur een berichtje naar service@archive-store.nl en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

Contact